PRIVACY POLICY

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die MC Your Nutrition (hierna:MCYN ) verwerkt van haar klanten.

Indien u een account heeft van MCYN of om een andere reden persoonsgegevens aan MCYN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?
MCYN is zelf de beheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Kappeijne van de Coppellostraat 2
7204 HX Zutphen
Nederland


KvK: 50158619
Geautoriseerde vertegenwoordiger: Mustafa Celik
BTW-nummer: NL001591742B34


Welke gegevens slaan we op en met welk doel?
In het kader van bestellingen worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens: factuur- en verzendadres
* Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en bankrekeningnummer(s)
Deze persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het plaatsen van bestellingen en het gebruik van een account voor onder andere bestellingen/annuleringen/retourneringen.


Bewaartermijn
MCYN verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende het bestaan van uw account. Bij verwijdering van uw account worden de persoonsgegevens direct vernietigd.

Contactformulier
In het kader van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
* Voor- en achternaam
* Telefoonnummer(s)
* E-mailadres(sen)
Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de mogelijkheid om contact op te kunnen nemen ten behoeve van de beantwoording van hetgeen gesteld in het opmerkingenveld van het contactformulier. 
MCYN verwerkt en bewaart deze persoonsgegevens enkel voor de beantwoording van hetgeen gesteld in het opmerkingenveld van het contactformulier. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’).

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen MCYN.
We zullen uw gegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten MCYN voor marketingdoeleinden.


Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft MCYN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

Verwerkers
Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt MCYN geen gebruik van de diensten van derden, zogenaamde verwerkers.


Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang: 
U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we over u bewaren. U kunt contact opnemen met MCYN die u deze persoonsgegevens via de e-mail kan verschaffen.

Recht op portabiliteit: 
Wanneer MCYN uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerkt op basis van uw toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, overgedragen aan u of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op correctie: 
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens. 

Als u een account van MCYN heeft, kunt u uw persoonsgegevens aanpassen op uw accountpagina.

Recht op verwijdering:
U hebt het recht om op elk moment de door MCYN verwerkte persoonsgegevens te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
* u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden;
* u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij MCYN, ongeacht de betalingswijze; 
* indien u een aankoop hebt gedaan, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw transactie ten behoeve van de boekhoudregels.


Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang: 
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. MCYN zal de persoonsgegevens niet blijven verwerken, tenzij we een rechtsgrondslag kunnen aantonen voor het proces die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten of als gevolg van juridische claims.

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om MCYN te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:
* als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang beperkt MCYN elke verwerking van dergelijke gegevens in afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang;
* indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet MCYN elke verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens;
* als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens;
* als MCYN de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.


Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
We nemen gegevensbescherming heel serieus. Daarom kunt u uw vragen met betrekking tot bovengenoemde rechten altijd stellen via privacy@mcyn.nl.

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:
Indien u van mening bent dat MCYN uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies stellen ons in staat om anoniem informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en worden gebruikt om uw order correct af te handelen. Tevens gebruiken wij cookies om anoniem verkeersgegevens op te slaan van uw bezoek aan onze website. Aan hand van deze gegevens kunnen wij de website optimaliseren en verbeteren. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens, of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. Ook kunnen cookies (bestanden op) je computer niet beschadigen. 

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.